آشنایی با مفاهیم مدلسازی اطلاعاتی ساختمان(BIM)

کلمه BIM که مخفف Building Information Modeling می باشد به مدل اطلاعاتی ساختمان...

مجموعه نرم افزارهای بیم

ابزار متعددی جهت مدل سازی اطلاعات ساختمان  وجود دارد که در این مقاله به معرفی ا...

اخبار

  1. همه

Revit Architecture

مجموعه نرم افزارهای بیم

ابزار متعددی جهت مدل سازی اطلاعات ساختمان  وجود دارد که در این مقاله به معرفی این ابزارهای BIM می پر...

Autocad

مجموعه نرم افزارهای بیم

ابزار متعددی جهت مدل سازی اطلاعات ساختمان  وجود دارد که در این مقاله به معرفی این ابزارهای BIM می پردازیم.جدول زیر...

Adobe Photoshop

آخرین منابع بیم

اسکرول کننده طرح دوم